TmKitap | Algebra we Elementar matematika
Haladym
9
ýükle
6
Kitabyň ady: Algebra we Elementar matematika
Awtory: G.Şadurdyýew, A.Babaýew, A.Ýegenow, O.Garagulow, B.Haýdarow
Kitap barada: Algebra we elementar matematika kitaby esasan hem mugallymçylyk mekdepleri üçin synag okuw kitaby bolup durýar. Kitabyň mazmunynda deňlemeler, deňsizlikler, trigonometriýa, rasional sanlar, kwadrat deňlemeler we birnäçe başga bölümlere degişli bolan mysallar we olaryň düşündirişi ýerleşdirilen.
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2011
Formaty: .pdf
Göwrümi: 4.48 mb
Baly: 40
Görülen sany: 2043

Teswirler

sdddd

Yuklenmedi name ucin

We bal nahili almaly hayysh aydayyn

Bal nahili alynyar dushundurseniz