TmKitap | 8-nji synp. Biologiýa kitaby.
Haladym
6
ýükle
7
Kitabyň ady: 8-nji synp. Biologiýa kitaby.
Awtory: А.Mämiýew, B.Babaýew, A.Atamämmedowa
Kitap barada: Orta mekdepleriň 8-nji synpy üçin okuw kitap. Adam we onuň saglygy. Täzeden işlenilen üçünji neşir
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2012
Formaty: .pdf
Göwrümi: 11.27 mb
Baly: 40
Görülen sany: 2085

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok