TmKitap | 1-nji synp. HARPLYK kitaby.
Haladym
4
ýükle
59
Kitabyň ady: 1-nji synp. HARPLYK kitaby.
Awtory: N.Ziýaýew, A.Baýramowa, A.Geldimämmedowa
Kitap barada: Umumy orta bilim berýän mekdepleriň I synpy üçin synag okuw kitaby. Içi suratly bolansoň göwrümi ulurak kitabyň.
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2013
Formaty: .pdf
Göwrümi: 20.07 mb
Baly: 40
Görülen sany: 1443

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok