TmKitap | 11-nji synp. Jemgyýeti öwreniş kitaby.
Haladym
11
ýükle
10
Kitabyň ady: 11-nji synp. Jemgyýeti öwreniş kitaby.
Awtory: Ö.B.Muhammetberdiýew, N.Suwhanow, S.B.Süleýmanow
Kitap barada: Okuw kitabynyň girişini, I babyny, jemleýji sapagyny we sözlügi sosiologiýa ylymlarynyň doktory, professor Ö.B.Muhammetberdiýew ýazdy. Kitabyň II babyny taryh ylymlarynyň kandidaty, dosent N.Suwha­now (Ö.B.Muhammetberdiýewiň gatnaşmagynda), I babyň 7-­nji parag­rafyny taryh ylymlarynyň kandidaty, dosent S.B.Süleýmanow ýazdy.
Dili: türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2014
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.84 mb
Baly: 40
Görülen sany: 1237

Teswirler

Sayt gowy, soz yok! Yone edil beyle edaymeli dal ekenin awtor, mumkinçilikler çaklendirilen, hemme ucin elyeterli dal diysegem boljak. Okujylara, agzalara biraz eglişik etsen şu saytyn abrayy "ertir-den" kem bolmazdy. İşinizde ustunluk!

Admin kitaby alyp bolonoklay

Haysy noma pul gecirmeli? :) aytsanyz