Biçäreler (Roman)

Fýodor Dostoýewskiý. Rus dilinden terjime eden Serdar Ataly.

Kemine - Goşgular

Mämmetweli Kemine, Gurbandurdy Gurbansä-hedowyň redaksiýasy bilen, Redaktor-düzüji: Tejen Nepesow, Neşir üçin jogapkärler: Kömek Kulyýew, Anna Sous.

Ýagşyzadalaryň bahary VI kitap

Mahmyt Zamahşary. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Rahman Ilmämmedow

Ýagşyzadalaryň bahary V kitap

Mahmyt Zamahşary. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Kakajan Janbekow

Ýagşyzadalaryň bahary III kitap

Mahmyt Zamahşary. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Kakajan Janbekow

Ýagşyzadalaryň bahary II kitap

Mahmyt Zamahşary. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Kakajan Janbekow

Ýagşyzadalaryň bahary I kitap

Mahmyt Zamahşary. Arap dilinden terjime eden we çapa taýýarlan Rahman Ilmämmedow

Magtymguly

Çapa taýýarlan: Baýmuhammet Atalyýewiç Garryýew. Digital görnüşe geçiren: «Enedilim.com» topary.

Göreş

Çary Aşyr. Digital görnüşe geçiren: Sähetmyrat Kakyş

Güneş

Halyl Kulyýew