GNTIMES žurnalynyň 8-nji sany

«Gujurly Nesil» okuw merkeziniň diňleýjileri üçin niýetlenendir.

Görogly eposy

Ata Gowşudow, Mäti Kösäýew, Arne Goli. Redaktor: Durdy Haldurdy

Ýer kadastry

Ş.Hallyýew, M.Annamyradowa, Ý.Döwletow

Gidrawlika we gidrometriýa

M.Aşyrbaýew, H.Şaripow, P.Ataýew, H.Geldiýew, E.Garryýew, A.Alçekow

Sowadyjy maşynlar

M.Aşyrbaýew, A.Annageldiýew, B.Baýramowa

Önümçiligi awtomatlaşdyrmak

P.Ýalkapow, A.Jomartow, S.Narmämmedow

Ölçegleriň umumy nazary

A.M.Allaberdiýew