Mikrobiologiýa

G.H.Ahmetýarowa

11-nji synp. Umumy biologiýa kitaby.

S.Durdyýew, B.Ymamgulyýew

Miopiýa we onuň öňüni almak.

G.Karanow, T.Toýgulyýew

8-nji synp. Biologiýa kitaby.

А.Mämiýew, B.Babaýew, A.Atamämmedowa

6-njy synp. Biologiýa kitaby.

H.Kertikow, Ç.Garamergenow, H.Gurbanmuhammedow, M.Akyýewa

6-njy synp. Biologiýa kitaby.

M.Sapargeldiýew, G.Kakalyýew, O.Döwletowa, A.Durdygylyjow

Mikrobiologiýa

N.Jumaýew

Molekulýar Biologiýa

Nazarowa Ogulsapar Nurnazarowna

Umumy gistologiýa

M.B.Amanowa, N.M.Mämmedowa

Mikrologiýa

H.P.Çopanow

Ewolýusiýa taglymaty

B.R.Imamgulyýew, B.K.Nowruzowa, A.M.Geldihanow, H.P.Çopanow

Biotehnologiýa

Nazarowa Ogulsapar Nurnazarowna