Haladym
1
Ýükle
0
Ady: Magtymguly Pyragy II
Wideo barada: Bu maglumatymyz android sistemaly telefonyň programmasy. Programmanyň ady: Magtymguly Pyragy II. Bu programma beýik türkmen akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysynyň II tomudyr. Programmany iberen Kitaphanamyzyň agzasy Tachmyrat.
Dili: türkmen dili
Formaty: .apk
Göwrümi: 0.88 mb
Baly: 40
Görülen sany: 208

Häzirlikçe bu programma degişli teswir ýok