Haladym
2
Ýükle
0
Ady: Fizika dersi boýunça animasiýa 2
Wideo barada: Fizika dersinden mugallymlar we talyplar üçin diýseň gowy programma. Fizikada islendik tema degişli animation maglumatlar bar. Ölçeglerini öz elimiz bilen goýýarys
Dili: rus dili
Formaty: .zip
Göwrümi: 36.77 mb
Baly: 65
Görülen sany: 819

Häzirlikçe bu programma degişli teswir ýok