Haladym
3
Ýükle
0
Ady: Fizika dersi boýunça animasiýa 1
Wideo barada: Fizika dersinden mugallymlar üçin diýseň gowy programma. Fizikada islendik tema degişli animation maglumatlar bar. Ölçeglerini öz elimiz bilen goýýarys
Dili: rus dili
Formaty: .zip
Göwrümi: 33.53 mb
Baly: 65
Görülen sany: 840

Häzirlikçe bu programma degişli teswir ýok