Haladym
6
Ýükle
2
Ady: Rusça - türkmençe sözlük
Wideo barada: Bu Android sistemaly telefonyň programmasy. Programma agzalarymyza .apk formatda hödürlenýär. Programmanyň ady: Rusça - türkmençe sözlük. Adyndan belli bolşy ýaly Rusça söz ýazsaňyz türkmençä terjime edip berýär. Bu goýan programmamyz terjimeçilere we dil öwreniji agzalarymyza peýdaly bolar diýip umyt edýäris. Programmanyň awtory bu programmada özi barada hiçhili maglumat bermedik, eger awtorynyň kimdigini bilýän bolsaňyz kommentariýada ýazmagyňyzy haýyş edýäris.
Dili: türkmen dili
Formaty: .apk
Göwrümi: 4.67 mb
Baly: 50
Görülen sany: 481

Häzirlikçe bu programma degişli teswir ýok