Haladym
1
Ýükle
5
Ady: Nurberdi han
Ses ýazgy barada: Nurberdi hanyň ömri we başdan geçirmeleri barada gysgaça ýatlama
Dili: türkmen dili
Baly: 40
Uzynlygy: 19:51
Formaty: .mp3
Göwrümi: 0 mb
Görülen sany: 179

Teswirler

Göwrüm 0 mb görkezýär.