Haladym
1
Ýükle
7
Ady: Jüneýt han
Ses ýazgy barada: Halk arasynda tanalýan Jüneýt hanyň ýagny (Gurbanmämmet Serdaryň) ömri we başdan geçirenleri barada gysgaça ýatlama
Dili: türkmen dili
Baly: 50
Uzynlygy: 11:40
Formaty: .mp3
Göwrümi: 0 mb
Görülen sany: 277

Teswirler

Gutujygyñ ýanyndaky sanlar statisikamy?

Shu faýl gaty gerek-dä.... Haçan upload bolarka?