Haladym
2
Ýükle
6
Ady: Harman däli (dessany)
Ses ýazgy barada: Görogly eposynyň bir şahamçasy bolan Harman däli dessanynyň 32 kb/s audio görnüşi ýerine ýetiren dessançy "Kerwen Ýowbasarow"
Dili: türkmen dili
Baly: 25
Uzynlygy: 01:29:56
Formaty: .mp3
Göwrümi: 0 mb
Görülen sany: 369

Teswirler

Bu medeni hazynadan peýdalanmak üçin utuk ýygnamaly ekenow.

Göwrümi henizem 0 byte