Haladym
1
Ýükle
0
Ady: Läleler
Ses ýazgy barada: Bu audio ýazgy türkmeniň halaýan halk döredijiliginiň biri bolan läle, öleňler barada gidýär. Ses ýazgynyň başy gyzlar bir-birine goşgy aýdyşyk bilen başlaýar
Dili: türkmen dili
Baly: 40
Uzynlygy: 03:39
Formaty: .mp3
Göwrümi: 0 mb
Görülen sany: 292

Häzirlikçe bu ses ýazga degişli teswir ýok