Haladym
1
Ýükle
0
Ady: K.Gurbannepesow "Özgeriş"
Ses ýazgy barada: Bu audio ýazgymyzda beýik şahyrymyz Kerim Gurbannepesowyň özi goşgy okaýar. Bu goşgy Şandor Petefi, wenger şahyryň goşgusy. Terjime eden Kerim Gurbannepesow. Audio ýazgyny iberen kitaphanamyzyň agzasy "...myrat".
Dili: türkmen dili
Baly: 35
Uzynlygy: 1:25
Formaty: .mp3
Göwrümi: 0 mb
Görülen sany: 405

Teswirler

nadip yuklemeli owredäýiň?