Haladym
0
Ýükle
0
Ady: 7-nji synp Himiýa dersi. Suratlar
Maglumat barada: 7-nji synpyň Himiýa dersine degişli okuw maksatnamasy boýunça okadylýan sapaklardan alnan türkmen dilinde bolan suratlar ýerleşdirilen.
Dili: türkmen dili
Formaty: .zip
Göwrümi: 4.26 mb
Baly: 80
Görülen sany: 1753

Häzirlikçe teswir ýok