Haladym
3
Ýükle
5
Ady: ÝOJ. Fizika dersi boýunça Ýokary Okuw Jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary.
Maglumat barada: Bu maglumatymyz ýokary okuw jaýyna synanyşýan dalaşgärlerimiz üçin peýdaly bolup Fizika dersinden dürli bölümlerden bolan temalaryň ýazgylary ýerleşdirilen. Bu maglumat belli bir ýokary okuw jaýyna degişli däldir. Ähli ýokary okuw jaýynyň ekzameninde her ýyl gabat gelýän soraglaryň jeminden nusgalanyp alynan. Her ýyl hem şu soraglar gaýtalanýar, ýagny mekdep programmasynda geçilýän soraglar. Maglumatda jogaplary ýok, diňe soraglary ýazylan. Jogaplaryny kitaphanamyzda ýerleşýän okuwa girýänler üçin Fizikadan gollanma atly kitapçadan ýa-da mekdep kitaplaryndan tapyp peýdalanyp bilersiňiz.
Dili: türkmen dili
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.15 mb
Baly: 220
Görülen sany: 1632

Teswirler

salam. nadip bal almaly?