Haladym
15
Ýükle
0
Ady: Ýyllyk iş. «ÄLEM IÇRE AT GEZER» ROMANYNDA RUHY GYMMATLYKLAR
Maglumat barada: «ÄLEM IÇRE AT GEZER» ROMANYNDA RUHY GYMMATLYKLAR. MEÝILNAMA: 1.Giriş 2. Romanda B. Annaýewiň taryhy-edebi keşbi we ruhy gymmatlyklar 3. B. Annaýew − ruhy taýdan kämil şahsyýet 4. Netije 5. Edebiýatlar
Dili: türkmen dili
Formaty: .docx
Göwrümi: 0.03 mb
Baly: 600
Görülen sany: 4345

Häzirlikçe teswir ýok