Haladym
10
Ýükle
11
Ady: TDU Hukuk fakultetiň giriş ekzamenleriniň soraglary
Maglumat barada: 2015-2016-njy ýylda "Türkmenistanyň taryhy" dersinden giriş soraglary. Hukuk fakulteti. 82 sorag, her soragyň gapdalynda jogaplarynyň haýsy kitapdan görüp boljagy bar. Meselem: 6. Muhammet Hanbegi(7-nji synp 222-sahypa)
Dili: türkmen dili
Formaty: .docx
Göwrümi: 0.04 mb
Baly: 200
Görülen sany: 3941

Teswirler

Okuwa girjek ýoldaşlarymyza gerekli bolar diýen umyt bilen

wer

azajyk elyeterli edip bolanokmy

Aloo nireden nadip ball almalyy

Aloo

Du yylky cykjak soraglarmyka solar

S

#atajan şu ýylky däl. Ýazylgy dura 2015-2016 okuw ýylynda çykan soraglar diýip

#atajan şu ýylky däl. Ýazylgy dura 2015-2016 okuw ýylynda çykan soraglar diýip

Cool

Palidinki yokmai

Palidinki yokmai

Nace ball gerek soraglary almak u.n

Pulyda

Salam admin Taryh fakultetininki yokmy ayday