Haladym
2
Ýükle
0
Ady: Saz bilen adamyň beýnisiniň arabaglanyşygy
Wideo barada: Bu wideomyzda sazyň we saz çalýan sazandalaryň beýnisiniň işläp bilijilik ukybyny görkezýär.
Dili: rus dili
Formaty: .mp4
Göwrümi: 10.27 mb
Uzynlygy: 04:38
Baly: 20
Görülen sany: 331

Teswirler

Görmeli ))

Bal alanymyzdan sonam gowrumi ucinem alyamy?