Haladym
0
Ýükle
0
Ady: Fizika. Zarýadlary toplamak
Wideo barada: Elektrofor maşyny barada
Dili: türkmen dili
Formaty: .mp4
Göwrümi: 12.58 mb
Uzynlygy: 00:31
Baly: 15
Görülen sany: 276

Häzirlikçe bu wideo degişli teswir ýok