Haladym
0
Ýükle
0
Ady: 7-nji synp Biologiýa dersinden.
Wideo barada: Ady: Ýerde-suwda ýaşaýanlaryň temperaturasy we gurbaganyň ösüp ýetişmegi barada 2 sany kiçiräk wideoklip.
Dili: türkmen dili
Formaty: .zip
Göwrümi: 12.06 mb
Uzynlygy: 00:20, 00:21
Baly: 20
Görülen sany: 494

Häzirlikçe bu wideo degişli teswir ýok